creació de pàgines web

Actualment tenim disposició per a la creació de webs.


La idea és que OECoop faci la web i la cooperativa ens aporti la documentació que ens faci falta


Fem webs molt simples, i gestionades amb Google sites.


El servei web inclou: creació de la web i manteniment i si cal contractació del domini i allotjament del mateix


S’intenta cuidar el posicionament SEO i hi ha la possibilitat de contractació i gestió del posicionament SEM.


Vols més informació?