Presentació de documents

Quins documents ha de presentar una cooperativa

Totes les cooperatives, tinguin o no tinguin activitat, están obligades a presentar per legalitzar:

-Llibre d’inventaris i balanços (ho veurem en l’apartat de comptabilitat)

-Llibre diari (ho veurem en l’apartat de comptabilitat)

-Llibre de socis i aportacions socials

-Llibre d’actes de l’assemblea general i del Consell rector


Com es gestiona

El llibre de socis i aportacions socials es gestiona a través de l’ERP Odoo i el llibre d’actes de l’assamblea general i el Consell rector el gestiona cada cooperativa i en el moment de presentar la documentació l’envíen a OECoop.


Què inclou el servei

Presentació dels llibres obligatoris a l’administració.


Com es gestiona

El llibre de socis i aportacions socials es gestiona a través de l’ERP Odoo i el llibre d’actes de l’assamblea general i el Consell rector el gestiona cada cooperativa i en el momento de presentar la documentació l’envíen a OECoop.Vols més informació?