comunicació corporativa

Què és la comunicació corporativa?

La comunicació corporativa és un procés que estableix una organització, en el nostre cas cada una de les cooperatives, per transmetre informació tant als seus socis com a la població en general.


La comunicació corporativa és una eina clau, tant per mantenir informats als nostres socis, com per captar-ne de nous.


Què ofereix OECoop

Osona Energia, en l'àmbit de comunicació t'ofereix:

Assessorament general

Creació de plans de comunicació

Gestió de Xarxes Socials

Gestió de mitjans de comunicació (rodes de premsa, notícies...)

Creació de pàgines web

Creació de materials de difusió

...

Com a conclusió, t'ofereix tot el que necessitis en aquest àmbit.


Com es gestiona

Aquest servei es gestiona des d'OECoop, però sempre coordinat amb la cooperativa, tota la comunicació que es transmet als socis, al mercat,... SEMPRE és validada per la cooperativa, per tant, és una col·laboració molt estreta entre la cooperativa de primer grau i la de segon grau.


Què inclou el servei

Es pot contractar un servei integral, o bé apartats concrets en l'àmbit de comunicació. El millor és tenir una reunió i revisar què s'ha fet, què s'està fent i què es vol fer, per acabar traient conclusions i veure quins temes porta directament la cooperativa de primer grau i quins temes porta la cooperativa de segon grau. 


Vols més informació?