Nosaltres

Osona Energia és una cooperativa de segon grau sense ànim de lucre.

L'objecte de la cooperativa és la intercooperació de les sòcies per ajudar-les a generar eines i serveis que permetin millorar el procés de transició energètica.

Volem afavorir l'empoderament ciutadà per a participar en la transformació social, econòmica i ecològica

La nostra història

Vam néixer el 22 de juny de 2022, impulsats per les cooperatives de Balenyà, Sant Pere de Torelló, Olost i Taradell, i amb la col·laboració de l'Ateneu cooperatiu de la Catalunya Central i el Consell Comarcal d'Osona.

En aquells moments a Osona s'estava treballant en la creació de 27 comunitats energètiques de les quals 12 ja estaven en funcionament, això implicava la mobilització de més de 3000 persones que havien participat en debats, grups promotors i xerrades.

La creació es va impulsar en una reunió el maig de 2022, on les 18 comunitats van estar totalment d'acord en la seva fundació. 

Govern, gestió i representació

Tenim dos eixos centrals que marquen el camí a seguir i l'execució del mateix:

Tenen la funció de la presa de decisions. El personal és voluntari. Están formats per:

Constituida pels socis. És l'òrgan d'expressió de la voluntat social

És l'òrgan de representació i govern de la societat. Estableix les directius generals d'actuació sota la política fixada per l'assamblea general.


Té la funció d'execució de les decisions preses pels òrgans directius i la gestió del dia a dia de la cooperativa


El Consell Rector està format per:


Presa de decisions

Per la presa de decisions ens regim per als nostres estatuts, els quals han estat aprovats per tots els socis. Pots llegir-los al següent enllaç: