Nosaltres

Osona Energia és una cooperativa de segon grau sense ànim de lucre.

L'objecte de la cooperativa és la intercooperació de les sòcies per ajudar-les a generar eines i serveis que permetin millorar el procés de transició energètica.

Volem afavorir l'empoderament ciutadà per a participar en la transformació social, econòmica i ecològica

La nostra història

A la tardor del 2020 els Ajuntaments de Sant Pere de Torelló, Balenyà i Olost, junt amb l'Agència Local de l'Energia d'Osona (que depèn del Consell Comarcal d'Osona) promouen l'elaboració d'un Pla de Transició Energètica (Pla NEO, Nova Energia Osona) per la comarca d'Osona que avalua i concreta les actuacions a portar a terme amb l'objectiu de reduir, en una primera fase, un 40% les emissions CO₂ derivades dels consums energètics tèrmics, elèctrics i de mobilitat de la comarca, en tots els seus àmbits d'activitat. Aquest pla s'elabora amb el suport de la consultora Ernst&Young, i és aprovat pel Consell Comarcal i tots els 50 municipis de la comarca durant la primavera del 2021. 

La Comarca d'Osona, situada al Nord de la província de Barcelona, compta amb una superfície de 1.245 km², una població de 163.000 habitants i 50 municipis, dels quals Vic és la capital. Hi ha 43 municipis amb menys de 5.000 habitants. 

El Pla NEO defineix, quantifica i esbossa el model de negoci de les diferents actuacions a realitzar, i preveu un paquet d'actuacions complementàries o d'acompanyament de tipus social i econòmic (formació i reciclatge professional, pobresa energètica, promoció econòmica, integració laboral de col·lectius vulnerables, difusió, etc.). 

Per un altre part, el Pla preveu que el pes principal de promoció i articulació de les actuacions recaigui en els agents locals, ja siguin administracions municipals, comunitats ciutadanes d'energia o agrupacions empresarials; per tal que això sigui viable, els models de negoci s'han definit de forma que no necessitin capacitat financera per part dels agents locals.  

En aquesta línia, el Pla preveia la promoció de 50 comunitats ciutadanes locals (aproximadament d'àmbit municipal, encara que en alguns casos agrupi més d'una població i en altres n'existeixi més d'una), en forma de cooperativa, així com, si escau, agrupacions energètiques de tipus industrial o empresarial en general. 

Igualment, es preveia la constitució d'una cooperativa de segon grau que agrupés a totes les entitats citades, amb l'objecte de donar suport a la gestió professionalitzada dels projectes, coordinar actuacions conjuntes i compartir i escalar les bones pràctiques. 

El Pla NEO neix amb la visió de crear referents que puguin estendre a territoris similars i escalar-se a territoris més urbans. En aquest punt s'ha de destacar que el projecte va obtenir, a través del Consell Comarcal, un reconeixement del Programa europeu EUCF (European City Facilities) per al desenvolupament de "conceptes d'inversió" i una ajuda de 60k€. 

A la tardor del 2021 es constitueixen les 5 primeres cooperatives (modalitat de consum) a Sant Pere de Torelló, Balenyà, Olost, Santa Eulàlia de Riuprimer i Taradell. En el primer semestre de 2022, tres d'elles obtenen ajudes dins el programa 1 de CEImplementa amb les màximes puntuacions del rànquing general. El juny de 2022 la cooperativa Santperenca d'Energia Sostenible (COSPES), Balenyà Sostenible, Olost i la Santa Creu Sostenible i Taradell Sostenible (TARSOS) constitueixen la cooperativa de segon grau Osona Energia. Durant tot l'any 2022 i gràcies a la feina de l'ALEO s'han anat creant noves cooperatives energètiques. 

Al desembre de 2022 es va concloure un Pla de negoci per al servei de gestió de projectes de cobertes fotovoltaiques per autoconsum compartit, realitzat amb el recolzament de les cooperatives Som Energia i Tandem. Finalment, amb escassos medis, s'ha iniciat des d'OECoop un servei de suport a aquestes entitats per a la identificació de projectes i la sol·licitud d'ajudes, aprofitant l'experiència adquirida en els primers projectes. 

S'ha de destacar, per un altre part, el repartiment de funcions que s'ha establert entre l'ALEO (Agència Local de l'Energia d'Osona) i OECoop (Osona energia cooperativa). La primera realitza ponències introductòries a les diferents poblacions i tracta d'identificar un primer grup promotor de la futura entitat; en cas que tiri endavant la iniciativa s'acompanya el procés de creació de la cooperativa, amb el suport de l'Ateneu de la Catalunya Central. Conjuntament, s'ha dut a terme una guia per la creació de cooperatives energètiques i models d'estatuts i reglament de règim intern. A partir d'aquest punt és quan entra OECoop per ajudar a la identificació, promoció i execució de projectes.  

Tot i que en els seus inicis Osona Energia es va centrar en la Comarca d'Osona, estava oberta a col·laborar en altres zones del territori, tant és així que ara compta amb 30 cooperatives associades de diferents comarques de Catalunya (Osona, Garrotxa, Ripollès, Barcelonès, Garraf, Lluçanès, Moianès, Berguedà, Bages, Solsonès, Alt Urgell, Segarra, Noguera, Pla d'Urgell, Urgell, Garrigues i Segrià), i en els pròxims mesos, es podria veure ampliat. 

Govern, gestió i representació

Tenim dos eixos centrals que marquen el camí a seguir i l'execució del mateix:


Tenen la funció de la presa de decisions. El personal és voluntari. Están formats per:

Constituida pels socis. És l'òrgan d'expressió de la voluntat social

És l'òrgan de representació i govern de la societat. Estableix les directius generals d'actuació sota la política fixada per l'assamblea general.

El Consell Rector està format per:


CONSELL RECTOR

Té la funció d'execució de les decisions preses pels òrgans directius i la gestió del dia a dia de la cooperativa

L'àrea Operativa esta formada per un equip de set persones sota la direcció de dos persones, una per l'àrea de gestió i altre per l'àrea tècnica.

DIRECCIÓ SERVEIS DE GESTIÓ

Eva Molet

emolet@oecoop.coop


TÈCNICA EN COMUNICACIÓ

Laura Pèrez

lperez@oecoop.coop


TÈCNICA EN GESTIÓ SOCIETÀRIA

MTeresa Espadaler

mtespadaler@oecoop.coop


TÈCNICA EN COMPTABILITAT

Gabriela Delgado

gdelgado@oecoop.coop


Direcció tècnica i desenvolupament

Francesc Tarongí

ftarongi@oecoop.coopTècnic projectes

Joan Clos

jclos@oecoop.coop


TÈCNIC projectes

Roger Llauradó

rllaurado@oecoop.coop


Presa de decisions

Per la presa de decisions ens regim per als nostres estatuts, els quals han estat aprovats per tots els socis. Pots llegir-los al següent enllaç: