gestió societària

Què és la gestió societaria i què ofereix OECoop

En el servei de gestió societaria, ens encarreguem de les peticions d’altes i baixes de socis/es, el registre de sòcies, llibre de registre oficial de moviments societàris, i la gestió de totes les dades (si falten dades fem trucades, enviem formularis de forma massiva…) sempre amb la coordinació entre la cooperativa i OECoop abans de fer cap gestió.


Com es gestiona

Es gestiona a través de l’ERP Odoo 


Què inclou el servei

-Gestió d’altes i baixes de socis

-Registre de socis i les seves dades

-Trucades per recopilar dades que falten (previ acord amb la cooperativa)

-Tenir actualitzat el llibre de registre oficial de moviments societàris (Llibre de socis i aportacions socials)

- També inclou la presentació de documents al registre corresponent (1)Vols més informació?

(1) Registre oficial de documentació

Quins documents ha de presentar una cooperativa?

Totes les cooperatives, tinguin o no tinguin activitat, están obligades a presentar per legalitzar:

-Llibre d’inventaris i balanços (ho veurem en l’apartat de comptabilitat)

-Llibre diari (ho veurem en l’apartat de comptabilitat)

-Llibre de socis i aportacions socials

-Llibre d’actes de l’assemblea general i del Consell rector


Com es gestiona

El llibre de socis i aportacions socials es gestiona a través de l’ERP Odoo i el llibre d’actes de l’assamblea general i el Consell rector el gestiona cada cooperativa i en el moment de presentar la documentació l’envíen a OECoop.


Què inclou el servei

Presentació dels llibres obligatoris a l’administració.