Gestió societària

Què és la gestió societaria i què ofereix OECoop

En el servei de gestió societaria, ens encarreguem de les peticions d’altes i baixes de socis/es, el registre de sòcies, llibre de registre oficial de moviments societàris, i la gestió de totes les dades (si falten dades fem trucades, enviem formularis de forma massiva…) sempre amb la coordinació entre la cooperativa i OECoop abans de fer cap gestió.


Com es gestiona

Es gestiona a través de l’ERP Odoo 


Què inclou el servei

-Gestió d’altes i baixes de socis

-Registre de socis i les seves dades

-Trucades per recopilar dades que falten (previ acord amb la cooperativa)

-Tenir actualitzat el llibre de registre oficial de moviments societàris (Llibre de socis i aportacions socials)Vols més informació?