El Bisbat de vic i osona energia signen un conveni de col.laboració

El Bisbat de Vic i Osona Energia Cooperativa (OECoop) signen aquest dimarts 18 de juliol de 2023 un conveni de col·laboració, pel qual el bisbat de Vic posa a disposició de les cooperatives energètiques locals agrupades entorn d’OECoop les finques i cobertes de la seva propietat per tal que aquestes hi puguin desenvolupar projectes de generació solar fotovoltaica.

El conveni, que serà signat per Josep Maria Riba, Vicari General del Bisbat i Ermen Llobet, president d’Osona Energia Cooperativa, estableix que OECoop canalitzarà les peticions que facin les diferents cooperatives locals per tal d’obtenir la cessió de cobertes i/o terrenys de finques on s’hi puguin dur a terme instal·lacions fotovoltaiques. Les condicions de cessió seran anàlogues a les que estableixen les cooperatives amb propietaris privats.

Les cooperatives energètiques locals associades a OECoop estan promocionant una notable quantitat de cobertes fotovoltaiques per a autoconsum compartit entre els seus propis socis, sigui fent servir cobertes cedides pels ajuntaments o llogades a propietaris privats. Així mateix algunes cooperatives han iniciat la promoció de camps fotovoltaics de mida petita o mitjana.

Els representants del bisbat assenyalen que han rebut un bon nombre de peticions de promotors privats per a la instal·lació de parcs fotovoltaics, però que el Bisbat de Vic s’ha decantat  per prioritzar la col·laboració amb les entitats cooperatives ciutadanes locals sense ànim de lucre, però amb un fort compromís en la lluita contra el canvi climàtic.

El conveni estableix que les cooperatives associades a OECoop s’adreçaran a aquesta per presentar la seva proposta d’utilització d’una coberta o finca i que OECoop, un cop comprovada la idoneïtat del cas, cursarà la sol·licitud de cessió al Bisbat, la qual es formalitzarà seguint un model de contracte que recull el propi conveni. Osona Energia Cooperativa s’encarregarà de divulgar entre les seves entitats associades aquesta oportunitat.

Des d’OECoop es valora la signatura d’aquest conveni com una fita molt important per al propi projecte i una oportunitat on “tots hi sortirem guanyant”. Osona Energia Cooperativa celebra i agraeix també al Bisbat la seva aposta per donar suport a un model de transició energètica impulsada per la ciutadania i des del territori, amb consens social i plena col·laboració amb les administracions públiques locals i generals i els diferents agents socials i econòmics del territori.

Osona Energia Cooperativa, que va ser constituïda ara fa un any, compta actualment amb 21 cooperatives associades, la major part de les quals són osonenques, però n’hi ha també al Moianès, el Ripollès, el Berguedà, la Garrotxa, l’Urgell i el Barcelonès. En aquests moments aquestes entitats estan promovent projectes que suposaran una inversió total de prop de 14 milions d’euros. La major part d’aquests projectes corresponen a cobertes fotovoltaiques per a autoconsum compartit, però també n’hi ha de mobilitat sostenible, emmagatzematge d’energia mitjançant bateries, dos camps fotovoltaics i un projecte pilot de xarxa de districte de calor i fred amb un sistema anomenat de 5ª generació.  Per altra banda algunes cooperatives iniciaran pròximament la gestió de diverses cobertes fotovoltaiques de propietat municipal ja instal·lades i cedides pels propis ajuntaments, cobertes que totalitzen uns 3 MWp de potència fotovoltaica.

Així mateix, OECoop ha coordinat recentment, la presentació de 40 sol·licituds d’ajut al programa SolarCoop de la Generalitat, programa que pretén ajudar a la constitució, reforçament cooperatiu i promoció de projectes energètics a cooperatives energètiques o associacions promotores de cooperatives. Si aquestes propostes tiren endavant, Osona Energia està compromesa a impulsar els projectes amb totes aquestes entitats, seguint els models de projecte desenvolupats des d’Osona. En tal cas Osona Energia Cooperativa passarà a estar present a 14 comarques catalanes, a més d’Osona i a comptar amb més de 40 entitats associades.

També cal destacar que, a finals de juny, Osona Energia Cooperativa, conjuntament amb l’Agència Local de l’Energia  d’Osona del Consell Comarcal, va presentar el seu projecte al Parlament Europeu a Brussel·les i a la Direcció d’Energia de la Comissió Europea, que el va rebre amb molt d’interès. Des de la Comissió Europea es va destacar el seu caràcter innovador i la necessitat que es consolidi i es pugui replicar fora de la Comarca, a Catalunya i altres territoris.

Per tot plegat, des d’OECoop es valora també el present conveni com un referent important que es pugui replicar amb altres bisbats catalans.